Product documentation 2017-03-23T12:01:21+00:00

Produkter som mangler goBIM avtale faktureres med kr. 20,- pr produkt pr. brukersted

• Det faktureres kun for produkter som manuelt er lagt til av brukerstedet eller er blitt levert til brukerstedet automatisk gjennom coBuilder CONNECT.
• Det faktureres kun for produkter som er relevante for å møte lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav.

Hvilke type dokumenter er relevante
for å møte lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav?

sett
sett

Referanser:

Emission Classification of Building Materials (https://www.rakennustieto.fi/index/english.html)
Standard Norge (www.standard.no)
Lovdata (https://lovdata.no/)
Harmoniserte standarder under direktiver (http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards)
Arbeidstilsynet (www.arbeidstilsynet.no)
Sintef Byggforsk (www.byggforsk.no)
FSC (http://www.fsc.org/)
PEFC (www.pefcnorge.org)